دسته بندی

تور قطر

دسته بندی: آندروید

Android Games Pack 1 | تاپ 2 دانلود

دانلود بازی های اندروید پک ۱

در این پست سعی کردیم مجموعه ای از بهترین بازی های اندروید که در این چند ماه اخیر منتشر شده است را قرار دهیم. در این پست تمام بازی ها کامل هستند یعنی بازی هایی که نیاز به دیتا دارند نیز همراه با دیتا در این پست قرار گرفته اند. این پک شامل ۶۸ بازی می باشد که میتوانید اسامی این بازی ها را در زیر مشاهد کنید.

جهت دانلود بازی و خواندن توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

Age of Civilizations

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Strategy

ورژن: ۱٫۱۵۳

حجم فایل: ۱۹٫۲ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Alien Shooter

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۱٫۲

حجم فایل: ۵۷٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Ananias Fellowship Edition

 دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Role Playing

ورژن: ۱٫۷۰٫۵

حجم فایل: ۳۵ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Angry Birds Epic

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Role Playing

ورژن: ۱٫۳٫۳

حجم فایل: ۹۱٫۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Aralon Forge and Flame

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Role Playing

ورژن: ۱٫۹

حجم فایل: ۷۶۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Asphalt Nitro

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱٫۱٫۰i

حجم فایل: ۲۴٫۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Balloon Paradise

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Puzzle

ورژن: ۲٫۱٫۴

حجم فایل: ۷۳٫۲ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

BoOooo

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۰٫۱۶

حجم فایل: ۷۰٫۲ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Call of Duty Black Ops Zombies

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۰٫۸

حجم فایل: ۳۸٫۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Caveman Hunter

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱

حجم فایل: ۴۸٫۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

CHAOS Combat Helicopter HD No1

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Simulation

ورژن: ۷٫۳٫۵

حجم فایل: ۲۹٫۳ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Cut the Rope 2

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Puzzle

ورژن: ۱٫۶٫۶

حجم فایل: ۴۴٫۵ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Cytus

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Music

ورژن: ۹٫۰٫۰

حجم فایل: ۰٫۹۸ GB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Dark Fear

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۰٫۴۶

حجم فایل: ۵۲٫۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Dead Union

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۹٫۳٫۶۴۱۷

حجم فایل: ۱۹۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Death Worm

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade

ورژن: ۱٫۵۱

حجم فایل: ۳۲٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Deemo

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Music

ورژن: ۲٫۱٫۴

حجم فایل: ۸۵۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Dice With Buddies

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Board

ورژن: ۴٫۱۳٫۳

حجم فایل: ۱۶٫۶ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Dubai Racing

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱٫۹٫۱

حجم فایل: ۲۵۹ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Dude Perfect 2

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۳٫۱

حجم فایل: ۴۰٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Farmdale

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Casual/Creativity

ورژن: ۱٫۶٫۴۰

حجم فایل: ۷۳ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Fiete Farm

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Educational

ورژن: ۱٫۱٫۵

حجم فایل: ۵۰٫۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Fillshape

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Puzzle

ورژن: ۱٫۱٫۳

حجم فایل: ۳۹٫۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

FINAL FANTASY V

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Role Playing

ورژن: ۱٫۲٫۰

حجم فایل: ۱۳۰ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Fleeing the Complex

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Casual

ورژن: ۱٫۰٫۰

حجم فایل: ۳۴٫۹ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Flight 787 Anadolu

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Simulation

ورژن: ۱٫۶٫۱

حجم فایل: ۳۵۲ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Heroes of SWAT

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۲

حجم فایل: ۶۸٫۵ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Hippo Sports

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action/Adventure/Casual

ورژن: ۱٫۰٫۱۰۹۶

حجم فایل: ۳۱٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Ice Age Adventures

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۹٫۰s

حجم فایل: ۴۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Into the Void

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Strategy

ورژن: p2.1.6.6

حجم فایل: ۲۰۶ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

Mod Resources

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Jump Warrior

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Role Playing

ورژن: ۱٫۰٫۵

حجم فایل: ۵۳٫۵ MB

Mod Signed

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

Mod Unsigned

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Kids Preschool Puzzles

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Educational/Brain Games

ورژن: ۳٫۲٫۰

حجم فایل: ۲۹٫۶ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Legend of the Moon

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۰

حجم فایل: ۲۵٫۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

Mod

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Lost Echo

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۷٫۱۶

حجم فایل: ۳۰۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Mission Unpossible

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱

حجم فایل: ۴۲٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Mysteries of the Past

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۳٫۸

حجم فایل: ۲۶۶ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Paranormal Pursuit

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۳

حجم فایل: ۸۸۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Phantom of the Kill

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Role Playing

ورژن: ۰٫۱٫۲٫۲

حجم فایل: ۸۸۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

Mod Root

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Phil The Pill

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade

ورژن: ۲٫۰٫۴

حجم فایل: ۸۳٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Pig Wing Plus

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade

ورژن: ۱٫۱

حجم فایل: ۱۶٫۲ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Piques

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade

ورژن: ۱٫۰

حجم فایل: ۲۰٫۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Portal

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۵۶

حجم فایل: ۲۲٫۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Project SHE

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Puzzle

ورژن: ۱٫۱

حجم فایل: ۳۸٫۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Pumas Gol

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۰

حجم فایل: ۵۲٫۲ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Puzzle Siege

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Puzzle

ورژن: ۱٫۱٫۶۰

حجم فایل: ۴۴٫۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Puzzlewood Quests Premium

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Puzzle

ورژن: ۳٫۰٫۱

حجم فایل: ۲۱٫۹ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Quake for Google Cardboard

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade

ورژن: ۱٫۵٫۱

حجم فایل: ۱۳۳ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Racing in Car

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱٫۱

حجم فایل: ۴۰٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Rally Racer Drift

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱٫۵۶

حجم فایل: ۴۰٫۶ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Real Steel HD

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۲۷٫۴

حجم فایل: ۲۸۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Reckless Racing 3

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱٫۱٫۷

حجم فایل: ۵۲۲ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Republique

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۴٫۱۱۱

حجم فایل: ۲٫۸۹ GB

download دانلود پارت ۱ : Direct Link

download دانلود پارت ۲ : Direct Link

download دانلود پارت ۳ : Direct Link

==============================

Robin Hood Give and Take

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade/Action/Adventure

ورژن: ۱٫۱۳

حجم فایل: ۲۸٫۹ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Smoosh

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Puzzle

ورژن: ۱٫۰٫۰

حجم فایل: ۲۴٫۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Sniper Fury

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۱٫۱٫۰g

حجم فایل: ۲۴٫۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Star Traders 4X Empires Elite

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Strategy

ورژن: ۲٫۵٫۱

حجم فایل: ۳۶٫۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Swamp Attack

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Action

ورژن: ۲٫۱٫۰

حجم فایل: ۴۹٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Templar Battleforce

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Role Playing

ورژن: ۱٫۲٫۱۷

حجم فایل: ۵۴٫۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

THE aMAZEing Labyrinth

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Board/Brain Games

ورژن: ۱٫۰٫۱

حجم فایل: ۱۵۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

The Exorcists 3D

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade

ورژن: ۱٫۰٫۳

حجم فایل: ۲۱۱ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

The Lost Horizon

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۰٫۳

حجم فایل: ۱٫۳۲ GB

download دانلود پارت ۱ : Direct Link

download دانلود پارت ۲ : Direct Link

==============================

The Secret of the Lost Manor

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۱

حجم فایل: ۸۸٫۷ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

The Secret of the Lost Pyramid

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۲

حجم فایل: ۹۱٫۴ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

The Walking Dead No Mans Land

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Strategy

ورژن: ۱٫۴٫۲٫۵۱

حجم فایل: ۲۰۶ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Toca Blocks

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Arcade

ورژن: ۱٫۰٫۰

حجم فایل: ۷۹ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Top Speed Drag and Fast Racing

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱٫۰۶

حجم فایل: ۱۵۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Trial Xtreme 4

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Racing

ورژن: ۱٫۶٫۶

حجم فایل: ۲۱۰ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

==============================

Vikings Fury of the Northmen

دانلود بازی های اندروید پک 1 | تاپ 2 دانلود

نوع بازی: Adventure

ورژن: ۱٫۵

حجم فایل: ۷۰٫۸ MB

download دانلود از لینک مستقیم : Direct Link

information2 copy چند نکته در مورد فایل های فشرده :

۱٫ تمامی فایل های فشرده دارای ۵% ریکاوری می باشد که این ویژگی باعث می شود تا مشکل در اکسترکت کردن فایل ها ، کاملا به صفر برسد. این ویژگی باعث می شود اگر فایلی هنگام دانلود آسیب دید با استفاده از برنامه Winrar تعمیر کرد تا مشکل اکسترکت کردن حل شود.

۲٫ برای اکسترکت کردن فایل ها حتما باید اخرین ورژن برنامه Winrar نصب و کرک شده باشد در غیر اینصورت در اکسترکت کردن بعضی از فایل ها حتما با مشکل مواجه خواهید شد. 

۳٫ تمامی لینک پارت ها را در برنامه IDM وارد کنید تا اگر پستی بخاطر اخطار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سایت حذف شد مشکلی در ادامه ی دانلود پارت ها نداشته باشید.

ObjectDock111 منبع : وب سایت تاپ ۲ دانلود

۲۰ نظر ارسال شده است

شما هم نظری ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *